Dzieci uczą rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z grupy Jeżyków dołączyły IV edycji akcji pt. “Dzieci uczą rodziców”. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego, której głównym celem jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęconego na wspólną naukę i zabawę z dziećmi. W ramach akcji każdego miesiąca będziemy realizować temat zaproponowany przez organizatorów.

We wrześniu korzystając z zaproponowanych pomocy dydaktycznych zrealizowaliśmy blok tematyczny poświęcony bezpieczeństwu. Zapoznaliśmy się z prezentacja multimedialną zawierającą informacje nt. bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, znaków drogowych, numerów alarmowych, podróży samochodem i odblasków. Pozwoliło to na utrwalenie bardzo ważnych zagadnień.