10. rocznica nadania imienia naszemu przedszkolu

Jubileusze mogą wiele pomóc w przeżyciu na nowo jakiegoś wydarzenia. Służą temu urodziny lub imieniny świętowane przez konkretne osoby, a w przypadku instytucji pomocą są kolejne rocznice nadania imienia. Nasze przedszkole może poszczycić się 10. rocznicą nadania imienia. Chcemy przypomnieć postać naszego patrona i odświeżyć przesłanie, które do nas kieruje. 

Przypomnienie o nadaniu imienia 

Tablica poświęcona w dniu nadania imienia

Przedszkole Publiczne im. Księdza Prałata Aleksandra Siemieńskiego w Szynwałdzie rozpoczęło swoją działalność od 1 czerwca 1982 roku. Od początku swego istnienia pozostawało „bezimienne”. W 2009 roku lokalna społeczność, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców Przedszkola podjęła działania zmierzające do nadania placówce imienia. 

Przystępując do wyboru, wzięto pod uwagę dwie postacie: ks. bpa Józefa Grzegorza Wojtarowicza i ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego. Wybór w drodze tajnego głosowania nieprzypadkowo padł na kapłana bliskiego sercu wszystkich szynwałdzian: Ks. Aleksandra Siemieńskiego. Zainteresowanych historią nadania imienia odsyłam do tekstu źródłowego zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola


Oto jak został zapamiętany i opisany przez o. Stanisława Stańczyka CSsR w książce „Żal mi tego ludu. Ks. Prałat Aleksander Siemieński Proboszcz w Szynwałdzie

Mając subtelną duszę artysty był wrażliwy na wszelkie dobro, a idąc mimo wszystko radośnie poprzez ziemię, rozsiewał wokół wiele dobra, które nadal trwa


Pamiątkowa tablica i portret patrona

Jego postawa i wyznawane ideały zdecydowały, iż wybraliśmy go na autorytet i źródło wzorców dla wszystkich naszych działań. Niezwykła troska o wychowanie i kształcenie wiejskich dzieci oraz młodzieży, jaką cechował się ks. Aleksander, znajduje odbicie w pracy naszej placówki i motywuje do poszerzania horyzontów myślowych, gorliwości i sumienności w pracy wychowawczej. 

10-lecie nadania imienia naszej placówce jeszcze bardziej skłania nas do przybliżenia tej osobowości najmłodszym: wszakże wypełniając testament ks. Siemieńskiego jesteśmy zobowiązani do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej społeczności przedszkola, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o dobre wychowanie 

Krótki rys biograficzny patrona naszego przedszkola

Ks. Aleksander Siemieński

Ks. Prałat Aleksander Siemieński urodził się 28 lutego 1851 r. w Staniątkach k. Krakowa. Był najstarszym dzieckiem Teofila i Marii z Biegańskich. Po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów został wyświecony na kapłana. Początkowo pracował w Bochni, potem w Zabierzowie. Następnie został skierowany do tarnowskiej katedry, gdzie był wikariuszem przez 12 lat. 21 kwietnia 1885 r. objął probostwo w Szynwałdzie. W naszej miejscowości pozostał do swojej śmierci, która nastąpiła 7 sierpnia 1939 r. 

Społeczności Szynwałdu przysłużył się na wiele sposobów, m. in. doprowadził do wybudowania nowego kościoła i kaplicy cmentarnej, zatroszczył się o ubogich i chorych, organizując dla nich przytułek. Jego wielką zasługą było niewątpliwie sprowadzenie do naszej miejscowości sióstr służebniczek, które miały zająć się opieką i wychowaniem dzieci. Było to spowodowane wrażliwością ks. Aleksandra na los najmłodszych i pragnieniem ich rozwoju. W tym celu w kilku miejscach Szynwałdu zostały zorganizowane “ochronki”.  

Ochronka na Litwinówce

Ochronka na Litwinówce

Jedna z nich powstała na tzw. Litwinówce, gdzie działała do 1982 roku. Warto nadmienić, że od 1961 roku funkcję dyrektora pełniła pani Barbara Micek, pedagog wielce zasłużona dla lokalnej społeczności. 1 czerwca 1982 roku siedziba tej placówki została przeniesiona bliżej centrum miejscowości, do państwa Trybów i tam pozostała do końca czerwca 1997 roku. Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego przenieśliśmy się do nowo otwartego budynku wybudowanego i wykończonego z myślą o najmłodszych.  

Nasze przedszkole jest kontynuatorem tej “ochronki”, powstałej na Litwinówce w czasach, gdy proboszczem był ks. Prałat, któremu na sercu leżało dobro wiejskich dzieci. 

O nas na przełomie 10 lat

W odpowiedzi na potrzeby środowiska, dzięki staraniom dyrekcji i decyzji władz samorządowych, w 2017 roku utworzono trzeci oddział. Do Przedszkola Publicznego im. Księdza Prałata Aleksandra Siemieńskiego uczęszcza obecnie 75 dzieci. 

Estetyczny wygląd sal, praca dydaktyczno-wychowawcza na bardzo wysokim poziomie, bogaty wachlarz imprez, otwartość na potrzeby dziecka i jego podmiotowe traktowanie, dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem, to od początku cechy charakterystyczne naszej placówki. 

Przedszkole wciąż się rozwija i staje się miejscem, w którym praca z wykorzystaniem aktywizujących metod pozwala osiągać coraz lepsze efekty dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze. Nad podtrzymaniem dobrej wizytówki przedszkola czuwa pani dyrektor Lucyna Szynal. Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, podejmujemy innowacje, stosujemy metody pracy sprzyjające całościowemu rozwojowi dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji, zdolności i możliwości.

Nasza otwartość na wszelkie propozycje, nowości pedagogiczne, akceptacja nowatorskich pomysłów oraz ich realizacja, stawia przedszkole w rzędzie najlepszych i sprawia, iż jest przyjazne dzieciom i rodzicom. 

Obecnie nasze przedszkole liczące trzy oddziały, wyposażone jest w nowe meble, nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Zorganizowane są kąciki tematyczne i bogata biblioteka, w której znajdują się książki dla dzieci i nauczycieli, często wykorzystywane. Cechą szczególną naszej placówki jest taki obrany kierunek pracy nad rozwojem dziecka oparty na treściach i przesłankach wypływających z bajek i baśni. 

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową i dbamy, by nasze sale wyglądały estetycznie i sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Dzięki dbałości i trosce władz lokalnych oraz zaangażowaniu pani dyrektor, została dokonana termomodernizacja budynku, a ogród zyskał nową, piękną szatę dzięki kwiatom i roślinom. Powiększony plac zabaw, doposażony w nowoczesne urządzenia ogrodowe, jest miejscem dla zabaw na świeżym powietrzu. 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w różnorodnych konkursach ogólnopolskich, regionalnych, gminnych, wewnątrz przedszkolnych, gdzie zdobywają wyróżnienia oraz nagrody. 

Przesłanie, które nam towarzyszy:

Każde dziecko jest dla nas ważne, w pełni je akceptujemy, 
Zrobimy wszystko, by mogło poznać siebie i otaczający je świat 
Oraz harmonijnie i wszechstronnie rozwijać się, 
Zaspokajając swoje potrzeby w aktywnym działaniu. 

Zapisaliśmy wspólnie już wiele kart historii. To chwile pełne uśmiechu, troski o dobro podopiecznych, niezwykłej odpowiedzialności z faktu współuczestniczenia w wychowaniu młodych ludzi i kreowaniu ich osobowości.  

Wśród obecnych przedszkolaków są dzieci naszych pierwszych wychowanków. Przedszkole to nie tylko budynek czy plac zabaw, to przede wszystkim ludzie, dzieci, którzy je tworzą. Wszystkim gorąco dziękujemy za współtworzenie wizerunku naszego przedszkola.

Hymn naszego przedszkola

I Nie bądźmy obojętni, 
gdy komuś smutno jest, 
gdy ktoś Cię potrzebuje 
z pomocą szybko spiesz. 

Ref: Bierzemy przykład 
z księdza Olusia,  
On serce wielkie miał 
jak dzwon i choć był bardzo, 
bardzo biednym, 
wszystkim pomocą służył Swą. 

II. A kiedy zauważysz, że ktoś 
nabroił coś.  
Nie pytaj się, dlaczego, 
po prostu napraw to. 


Jesteśmy dumni z tego, że:

 • staramy się stwarzać wszystkim dzieciom bogate i różnorodne sytuacje edukacyjne  
  i wychowawcze, tak aby każde dziecko czuło się aktywnym podmiotem, jednostką jedyną i niepowtarzalną, a jednocześnie mogło się twórczo realizować, wybierając dla siebie formę działalności 
 • realizujemy szereg własnych programów autorskich, projektów 
 • stosujemy nowatorskie metody pracy 
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami, partnerami i aktywnie uczestniczą we wszystkich naszych poczynaniach, skutecznie nas wspierając 
 • nasi wychowankowie osiągają pierwsze miejsca i wyróżnienia w wielu konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych, międzyprzedszkolnych 
 • od 2016 roku odbywa się Międzyprzedszkolny przegląd grup tanecznych 
 • z organizacji akcji charytatywnych: zbiórka artykułów szkolnych, biurowych (wsparcie dzieci na Ukrainie, Białorusi, Litwie), zaangażowanie się w Misyjny Jarmark z Aniołami (pomoc dzieciom i młodzieży z ubogich krajów, zbiórka baterii, nakrętek itp.  
 • aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym

Z baśni i bajek uczymy się, że: 

 • „Kto ma dobre serce, ma przyjaciół wielu, zawsze znajdzie szczęście i trafi do celu”  Calineczka 
 • „Piękno tkwi w każdym człowieku” – Piękna i Bestia 
 • „Kłamstwo ma krótkie nogi” – Pinokio 
 • „Nie wzrost świadczy o człowieku” – Tomcio Paluch 
 • „Ciężka praca się opłaca”  Trzy świnki 
 • „Lepiej nie rozmawiaj z nieznajomym”  Czerwony Kapturek 
 • „Nie otwieraj drzwi nieznajomym i słuchaj mamy”  Wilk i siedem koźlątek 
 • „Życie jest kruche, a uczucia, którymi się darzycie- wieczne” – Dzielny ołowiany żołnierzyk 
 • „Nie należy nikogo osądzać po pozorach”  Kot w butach 
 • „Często bywa zawiedziony ten, kto lubi być chwalony”  Lis i kruk

Jak będziemy świętować rocznicę?

Rocznica nadania imienia naszej placówce skłoniła nas do przybliżenia sobie postaci księdza Prałata Aleksandra Siemieńskiego. 

Z uwagi na panującą sytuację w naszym przedszkolu nie możemy obchodzić 10 rocznicy nadania imienia, które miało miejsce 12 czerwca 2010 roku. W związku z tym zaprosiliśmy wszystkie dzieci naszego przedszkola do upamiętnienia tego ważnego wydarzenia, poprzez wykonanie pracy plastycznej pt. „Nasz patron – ks. Prałat Aleksander Siemieński”. 

Był to wspaniały sposób przybliżenia sobie jakże ważnej postaci i jego dzieł dla Szynwałdu. Wszakże: 

Nasz Patron ze wszech miar jest godzien, by pamięć o Nim i o Jego dziele nie poszła w zapomnienie zwłaszcza w Szynwałdzie, który mu tyle zawdzięcza.

Folder o ks. Prałacie
Z okazji jubileuszu przygotowany został również okolicznościowy folder pamiątkowy o ks. Siemieńskim i naszym przedszkolu.

Zdjęcia wykorzystane ze strony szynwald.pl dzięki uprzejmości p. Anny Mądel.

Autor: Anna Mazur