Ramowy plan dnia

630 – 815 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8830 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830 – 845 Śniadanie.

845 – 915 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

915 – 930 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – Dzieci 3,4-letnie młodsze.

915 –1015 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – dzieci 5 letnie.

930 –1115  Dzieci 3,4-letnie- Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia sportowe, zabawy i gry terenowe z elementami sportu. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1015 –1115 – dzieci 5- letnie – Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia sportowe, zabawy i gry terenowe z elementami sportu. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1115- 30 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1130 – 1200 Obiad.

1200 – 1400 Odpoczynek poobiedni. Pozostałe dzieci: kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne, zajęcia i zabawy ruchowe na powietrzu.

1400 – 1415Czynności porządkowe, mycie rąk.

1415 – 1430 Podwieczorek.

1430 – 1600 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1600  Rozchodzenie się dzieci.
lub
1700  (na życzenie rodzica lub opiekuna.)