Nasz Patron

Nasz Patron – ks. Prałat Aleksander Siemieński

Naszym patronem wybranym w drodze wyboru ( tajnego głosowania) został ks. Prałat Aleksander Siemieński, a oto kilka wątków z życia tej postaci.

Aleksander Jan Siemieński ur. się 22.02.1851 r. w Staniątkach. Po skończeniu szkoły w Niepołomicach, kontynuował naukę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W 1869 r. zdał celująco maturę, po czym podjął studia filozoficzno-teologiczne w Tarnowie. Po czterech latach przyjął Święcenia kapłańskie. Ks. Siemieński posługiwał jako wikary kolejno w Bochni, Zabierzowie, tarnowskiej katedrze. Szybko zasłynął jako „zdolny i mądry kaznodzieja”. Był prawdziwym poliglotą, co wykorzystywał podczas licznych podróży po krajach Europy Zachodniej i do Ziemi Świętej. Za granicą zetknął się z problemem krzywdy robotniczej oraz zapoznał z pracą społeczników starających się ograniczyć patologie systemu kapitalistycznego.

 
W 1885 r. ks. Siemieński został proboszczem w Szynwałdzie. Tu wybudował nowy monumentalny kościół, który stał się centrum życia religijnego. „Chciał mieć parafian pobożnych, światłych i zasobnych. W niedzielę oprócz ewangelii i kazania czytał parafianom odpowiednio dobrane wycinki z gazet i czasopism, dokształcając ich oraz informując o ważniejszych wydarzeniach w Świecie”.

Ks. Siemieński założył w parafii szereg stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Gromadził młodzież w zespołach amatorskich, chórze i orkiestrze. Założył Bractwo Chrześcijańskie Matek. Wypowiedział bezwzględną walkę pijaństwu. Wykupił na terenie parafii wszystkie Karczmy i zlikwidował a na ich miejscu postawił figury i krzyże. W 1887 r. założył straż pożarną, pocztę i spółkę mleczarską. Odrodził działalność Kółka Rolniczego. Założył kasę Stefczyka. W 1892 r. wybudował dom parafialny, który miał być placówką społeczno-kulturalną. Postawił Dom Ubogich, będący przytułkiem dla biednych i bezdomnych. Siemieński angażował do pracy społecznej siostry zakonne. Służebniczki Starowiejskie osadził na Świniogórze, przysiółku najbardziej oddalonym od kościoła i niedostępnym. Wybudował tutaj szkołę i ochronkę dla przedszkolaków, których prowadzenie powierzył zakonnicom. W 1909 r. wybudował w Szynwałdzie Szkolę Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt. Prowadzona przez Służebniczki szkoła zasłynęła z wysokiego poziomu i dobrej atmosfery wychowawczej. Zimą sprowadzał stolarzy, koszykarzy i kowali, aby uczyli chłopców tych zawodów. Urządzał także wędrowne kursy: handlowy, szewski i tkacki. Systematycznie pomagał chłopom znajdującym się w kłopotach finansowych. W 1922 r. został szambelanem papieskim. Ks. Aleksander Siemieński zm. 7.08.1939.

Testament duchowy – Ostatnia moja prośba do parafian:

Bądźcie stali i niewzruszeni w świętej katolickiej wierze, w niej rękojmia spokoju w życiu, nadziei przy śmierci łaski i chwały w wieczności! Żyjcie według wskazówek wiary, bo to jest jedyna droga zbawienia! Wspierajcie dzieło rozkrzewiania wiary świętej przez Dziecięctwo Jezusa i inne dzieła misyjne; nie żałujcie na ten cel ofiary. A teraz pozostańcie z Panem Bogiem! Jego święte błogosławieństwo i łaska wszechmocna niech będą z Wami:

  • z Waszemi dziećmi, by w bojaźni Bożej, na chwałę Bożą, ozdobę Kościoła, pożytek Ojczyzny i pociechę Rodziców i parafian wzrastały,
  • z młodzieżą, by w niewinności duszy i ciała, aż do ślubnego ołtarza wytrwały,
  • z małżonkami, by sobie wiary małżeńskiej, którą ślubowali, niezachwianie dotrzymali,
  • z ojcami i z matkami, by pomni surowej odpowiedzialności przed Bogiem, zawsze się starali gorliwie dziatki i czeladkę, nauką i przykładem prowadzić drogą cnoty do Boga, a chronić od zgorszenia i zepsucia,
  • z sierotami i ubogimi, żeby pomni ubóstwa Jezusa Ukrzyżowanego, cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej, krzyż swój znosili,
  • z wszystkimi wreszcie, aby wierni powołaniu swemu, w łasce Bożej z tego świata zszedłszy, w niewymownej radości szczęścia wiecznego i zupełnego w Bogu i z Bogiem uczestnikami się stali.

Ostatnie moje upomnienie do parafian:

Dzieci dobrze wychowujcie i Kościołowi w prowadzeniu stowarzyszeń młodzieży rzetelnie pomagajcie, żyda do wsi nie wpuszczajcie, o śmierci i ostatnich rzeczach pamiętajcie, a za moją duszę się módlcie!

zdjęcia pochodzą z serwisu szynwald.pl