Praca zdalna

INFORMACJA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 492 – link do źródła) nasza placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadzi nauczanie na odległość (tzw. pracę zdalną). Zapraszamy wszystkich drogich Rodziców do aktywnego włączenia się we współpracę i wspieranie swoich pociech.

Dyrekcja i grono pedagogiczne