O nas

W dniu 12 czerwca 2010 r.  odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego  Przedszkolu Publicznemu w Szynwałdzie.

O godz. 10 w kościele parafialnym w Szynwałdzie miała miejsce msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Janusz Maziarka, asystent diecezjalny szkół i placówek oświatowych. Po mszy wszyscy udali się do budynku przedszkola. Tam zostały odsłonięte i poświęcone – obraz przedstawiający ks. Siemieńskiego i tablica pamiątkowa.

Portret namalował artysta malarz Kazimierz Dżelak z Bogumiłowic. Tablicę z czarnego granitu wykonał Stanisław Mącior w swojej pracowni kamieniarskiej w Szynwałdzie. O wyborze ks. Aleksandra Siemieńskiego na patrona przedszkola zdecydowali radni, wójt gminy, mieszkańcy Szynwałdu, rodzice oraz pracownicy przedszkola. Następnie po przywitaniu gości, odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci. W holu można było obejrzeć wystawę na temat życia i działalności ks. A. Siemieńskiego.

Przedmioty należące do ks. prałata Aleksandra Siemieńskiego udostępnione przez mieszkańców Szynwałdu

(za portalem szynwald.pl)