Oferta

Oferta edukacyjna:

·        Zapewniamy twórcze i aktywizujące metody pracy, zarówno z dzieckiem uzdolnionym jak i wymagającym troski.

·        Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, przez rozbudzanie jego ciekawości, zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

·        Umożliwiamy dzieciom udział w różnych konkursach i przeglądach, w których uzyskują sukcesy na miarę swoich możliwości.

·        Umożliwiamy codzienny pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na placu zabaw).

·        Stwarzamy dzieciom właściwą atmosferę zabawy, pracy i nauki w celu jak najlepszego przygotowania ich do nauki szkolnej.

·        Prowadzimy działania ułatwiające dzieciom adaptację w nowym środowisku.

·        Zapewniamy opiekę logopedyczną.

·        Posiadamy bogaty kalendarz uroczystości oraz imprez okolicznościowych.

·        Wykorzystujemy wyjątkowe formy współpracy z rodzicami.

Wychowaniem i edukacją dzieci zajmują się nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami. Z kadrą pedagogiczną współpracuje zaangażowany i otwarty na potrzeby dzieci personel pomocniczy.

Przedszkole nasze współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi i innymi placówkami oświatowymi np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, Komenda Policji, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapewniamy trzy posiłki dziennie:

·        Śniadanie

·        Obiad

·        Podwieczorek

Posiłki oparte są na naturalnych produktach wysokiej jakości i jak najmniej przetworzonych, z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci.

Do dyspozycji dzieci jest 2 sale do zabaw i zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dzieci. Estetycznie urządzone pomieszczenia wyposażone są w kolorowe kąciki i zabawki, które zachęcają do zabawy i wywołują uśmiech nawet najmniejszego malucha.