Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie ogłasza rekrutację dla dzieci

urodzonych w latach 2016 do 2018 na rok szkolny 2021/2022.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 15.02.2021 r. do 05.03.2021 r.  w kancelarii przedszkola
w  godz. 800 – 1500.

Wniosek można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Wniosek (format. docx)                                                                                                                   Wniosek(format.pdf)

 Zapraszamy

Podstawa prawna: Art.20 w, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)