Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie ogłasza rekrutację dla dzieci

urodzonych w latach 2017 do 2019 na rok szkolny 2022/2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 14.02.2022 r. do 04.03.2022 r.  w kancelarii przedszkola
w  godz. 800 – 1500.

Wniosek można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

 

 

 Zapraszamy

Podstawa prawna: Art.20 w, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)