Projekt edukacyjny “Co słonko widziało- na dziecięce kłopoty Jan Brzechwa”

Grupa Krasnale w ramach projektu edukacyjnego pt. “Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty Jan Brzechwa” zrealizowała następujące zadania: zapoznanie z postacią Jana Brzechwyutworzenie kącika twórczości Jana Brzechwywycieczka do ogrodu , zabieranie plonów oraz zorganizowanie jesiennego straganuwysłuchanie wiersza pt. ,,Na straganie,,przygotowanie owocowo- warzywnego sokupoobiednie czytanie utworów Jana Brzechwy zgromadzonych w kąciku książki m