Pokaz prac „Nasz patron – ks. Prałat Aleksander Siemieński”

W tym roku przypada 10. rocznica nadania naszemu przedszkolu imienia ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego, proboszcza Szynwałdu z przełomu XIX i XX wieku, który zasłużył się lokalnej społeczności na wiele sposobów.

Pośród nich była troska o los wiejskich dzieci, ich wychowanie i budowanie przyszłości. Nasza placówka – dumna że nosi jego miano – chce przypomnieć o tym wielkim człowieku. Z racji, że nie możemy zorganizować obchodów w przedszkolu, zaprosiliśmy dzieci do kreatywnego zaangażowania i przygotowania prac plastycznych, których myślą przewodnią będzie hasło: „Nasz patron – ks. Prałat Aleksander Siemieński”. Pragniemy tu zaprezentować rezultaty pracy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy wszystkim naszym podopiecznym, którzy zechcieli włączyć się w tę inicjatywę. Dziękujemy rodzicom wspierającym swoje pociechy w poznawaniu tej pięknej postaci, która patronuje naszemu przedszkolu.