Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drogie Przedszkolaki! 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz decyzją MEN grupy przedszkolne mogą liczyć do 25 dzieci.W związku z nieustającym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem opracowano i wdrożono procedury przeciwepidemiczne, z którymi prosimy, aby się Państwo zapoznali, a równocześnie uwrażliwili dzieci na kilka zmian jakie będą występować w przedszkolu. W załączniku do wiadomości przesyłamy wyżej przytoczone procedury oraz oświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić i przynieść Czytaj dalej.