Praca zdalna, piątek 05.06. (grupa 3)

Temat: W co się pobawimy?Cele: Zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach. Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Do zabawy, imienia i nazwiska, wychowania w rodzinie, edukacji, opieki zdrowotnej, równego traktowania. Najważniejszym dokumentem jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Czytaj dalej.

Praca zdalna piątek, 05.06 (grupa 2)

Temat dnia: Mądre przedszkolaki Cel: utrwalenie poznanych liter, wybieranie słów na daną literę, utrwalenie piosenki tygodnia Uświadomienie dzieciom, dlaczego warto posiadać przyjaciół na podstawie opowiadania Wysłuchaj opowiadanie „Zostań moim przyjacielem” Odpowiedz na pytania:Czy ty masz przyjaciół? Wymień ich imiona. Co robisz razem z przyjaciółmi?Czy warto mieć przyjaciół?Jakie cechy powinien mieć każdy przyjaciel?- pomocny, dobry, współczujący, Zaśpiewaj pierwszą zwrotkę oraz refren piosenki. Dzieci 5l utrwalenie Czytaj dalej.

Praca zdalna piątek, 05.06 (grupa 1)

Temat kompleksowy:  Jest na świecie wiele dzieci. Temat dnia: Każdy jest wyjątkowy. Cel zajęcia: motywowanie do aktywności fizycznej;utrwalanie wiedzy na temat pozytywnych wzorców zachowań Drogie dzieci!!! Zapraszam Was dzisiaj na ćwiczenia ruchowe z bohaterką wielu ciekawych przygód- niezwykłą Pipi. Jeśli chcecie poznać tę dziewczynkę  zaproście mamę i tatę do biblioteki i poproście o wypożyczenie książki opisującej jej przygody. A dzisiaj zapoznajcie się z jej kolorową Czytaj dalej.