10. rocznica nadania imienia naszemu przedszkolu

W tym roku obchodzimy 10. rocznicę nadania naszemu przedszkolu imienia ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego. Z tego powodu przygotowaliśmy okolicznościową stronę poświęconą jemu i jego przesłaniu.