Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w 2014 roku.

Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem przedszkola dn.16 marca, nie zostały w pełni wykorzystane środki przeznaczone na żywienie dzieci. Istnieje możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty po uprzednim złożeniu wniosku do dyrektora przedszkola wg poniższego wzoru.

Termin sładania wniosków: 19.06 2020r.

Jednocześnie prosimy Rodziców, którzy uiszczali opłatę stałą o zgłaszanie się do Pani Intendentki w celu opłacenia zaległej kwoty za marzec 2020 r. Termin wpłat: do 18.06.2020 r.

Dyrektor przedszkola.