Praca zdalna, poniedziałek 30.03 (grupa 2)

30.03

Temat: Praca rolnika- praca na polu.
Cele zajęć: Poznanie różnic pomiędzy wsią a miastem. Doskonalenie umiejętności szeregowania.

  1. Obejrzyjcie film edukacyjny „Wieś i miasto” – spróbuj znaleźć zarówno podobieństwa jak i różnice.
  1. Z czym Ci się kojarzy słowo – WIEŚ? Swobodne wypowiedzi dzieci.
  2. Zabawa muzyczna do piosenki – interpretacja ruchowa

Zasiali górale

Zasiali górale owies, owies,( wolny ruch ręki- rozrzucanie ziaren, raz w prawo raz w lewo)
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Zasiali górale żytko, żytko,( wolny ruch ręki- rozrzucanie ziaren, raz w prawo raz w lewo)
Od końca do końca wszystko, wszystko!

A mom ci ja mendelicek, ( rytmiczne uderzanie w kolana )
W domu dwa, w domu dwa! ( rytmiczne klaskanie)
U sąsiada śwarnych dziewuch (rytmiczne uderzanie w kolana )
Gromada, gromada. ( rytmiczne klaskanie)
A mom ci ja trzy mendele,       itd. 😉
W domu dwa, w domu dwa!
Żadna mi się nie podoba,
Tylko ta, tylko ta!

Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Pożęli górale żytko, żytko,
Od końca do końca wszystko, wszystko.

A na polu góraleczek
Gromada, gromada,
Czemużeś się wydawała,
Kiejś młoda, kiejś młoda?
Czemużeś się wydawała,
Kiejś mała, kiejś mała?
Będzie z ciebie gospodyni
Niedbała, niedbała!

  • Nauka wierszyka ze słuchu ( po jednej linijce czytamy dziecko powtarza).

Rolnik rano rusza w pole
Orać pługiem czarną rolę.
Sieje zboże i buraki,
z których później są przysmaki.

4. Karta pracy 4 latki

Karta pracy 5 latki

Zadanie dla chętnych dzieci: Stwórz gospodarstwo rolne za pomocą klocków i figurek zwierzątek. Powodzenia!!!
Całuski, Pani Justyna.