Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawieszamy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w naszym przedszkolu. W związku z powyższym zachęcamy, aby w najbliższym, wolnym czasie skorzystać z propozycji materiałów edukacyjnych, które pozwolą na ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dziecka.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

OGŁOSZENIE ! Drodzy Rodzice, w związku z podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie na rok 2020/2021, prosimy o przesłanie drogą mailową                                                            ( przedszkolesz@poczta.okay.pl) potwierdzenia woli przyjęcia swojego dziecka. Treść : Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  do Przedszkola             Publicznego w Szynwałdzie na rok 2020/2021. Imię i nazwisko rodzica. Udzielamy telefonicznej informacji o zakwalifikowaniu dziecka,  ponadto listy Czytaj dalej.