Praca zdalna piątek, 05.03 2021

Temat: W gospodarstwie rolnym.

  Cele: Doskonalenie orientacji przestrzennej; ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych.
Dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt.

  1. Na początku zapraszam do przesłuchania piosenki i oglądnięcia filmiku. Dzięki temu przypomnimy sobie jakie produkty powstają z mleka i chętnie sięgniemy po szklankę mleka.

2.
https://www.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolakreatywnaedukacja/videos/1676280832458805/
Zapamiętaj, jakie zwierzęta występowały w kolejnym filmiku. Które z nich dają mleko? Jakie wydają dźwięki? (krowa, owca, koza).

3. „Tu mieszkają krówki” – zabawa konstrukcyjna,  ćwiczenie orientacji w przestrzeni. Proszę Rodziców o przygotowanie dużej kartki np. A3  lub arkuszu papieru. W lewym górnym rogu proszę narysować  trawę, jezioro w prawym dolnym rogu; drzewa na środku kartki. Następnie dzieci niech wybudują z klocków obory dla zwierząt. Gdy budowle będą gotowe proszę o wykonanie następujących poleceń:
– dziecko siada po jednej stronie arkuszu papieru, niech określi, która strona jest prawa, a która lewa,
– następnie ustawi 2 budynki przy trawie, 1 przy jeziorze, pozostałe wokół drzew.
– kolejnym zadaniem będzie określenie przez dziecko, gdzie znajduje się na kartce trawa? (lewy górny róg)
– gdzie jezioro? (prawy dolny róg)
– a gdzie są drzewa? (na środku).
– ile jest wszystkich budynków dla krów?

4. Jeśli posiadasz figurki zwierząt gospodarskich wykorzystaj je do zabawy. Ustaw je przy wybudowanych budynkach; naśladuj ich głosy; Krowa- muu, koń- ihaha, koza- mee, owca- beee, kura- koko itp.

5. Na zakończenie proszę o wykonanie poniższych kart pracy:

https://dzieciakimleczaki.pl/wp-content/uploads/2020/09/Karty-Pracy-nr2_JPG.pdf

Dziękuję za dzisiejszą pracę. Pochwalcie się swoimi pracami oraz budowlami z klocków.
Pani Ania