Edukacja zdalna

Szanowni Państwo! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informujemy, że w dniach 29.03 – 09.04 zajęcia w naszym przedszkolu zostają zawieszone. Przyjmowane będą tylko dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w służbie zdrowia lub realizujących zadania publiczne wymienione w rozporządzeniu. Dla pozostałych dzieci będzie prowadzona nauka zdalna.