Praca zdalna czwartek, 14.05 (grupa 3)

Temat: Numery alarmowe.
   Cele: Rozumienie zagrożeń i unikanie ich, właściwe reagowanie w trudnych sytuacjach.
             Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej.


1. Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się  jakich należy unikać  sytuacji, aby nie doszło do nieszczęścia i tragedii. Jeżeli coś się złego wydarzy jak należy reagować, wzywając pomoc.

 2.Możesz się rytmicznie poruszać w rytm muzyki powtarzaj numery alarmowe, gdzie dzwonimy o pomoc w razie pożaru, wypadku drogowego itp.

Zapamiętaj dzwonimy wzywając pomocy tylko wtedy gdy potrzebujemy pomocy.

4.„Na ratunek” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji.

<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/sztandar”>Sztandar plik wektorowy utworzone przez upklyak – pl.freepik.com</a>

<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/medyczny”>Medyczny plik wektorowy utworzone przez brgfx – pl.freepik.com</a>

– Co robią strażacy?
– Co mogło być przyczyną pożaru?
– Skąd strażacy wzięli wodę do gaszenia pożaru?
– Jaki sprzęt potrzebują strażacy? – Nazwij te które znasz.

Informacja dla rodzica, aby wytłumaczyć dziecku: że hydrant to jest urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.

 3.Najczęstsze przyczyny pożarów – burza mózgów.

– wypalanie traw
– zabawy dzieci zapałkami
– pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych np. żelazko, toster
– pozostawienie niedopałków z papierosów
– rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych
– wyrzucanie opakowań szklanych do lasu.
– pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych np. żelazko

  4.Zapoznanie dzieci z postępowaniem w sytuacji zagrożenia.

Jak zachować się w razie pożaru; sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się, jak najszybciej wychodzimy z pomieszczenia, słuchamy poleceń dorosłych. – Co zrobić jeśli  zauważymy pożar?
Należy powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podając dokładny adres , imię i nazwisko.

 6. Wykonaj  zadanie zgodnie z poleceniem i zapamiętaj numery alarmowe.Wybuduj remizę strażacką pobaw się w strażaka, wykorzystaj swoje samochody. Miłej zabawy. Do jutra.             
                                                                                                      Pani Ania

Obrazek wyróżniający pochodzi ze strony: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/charakter”>Charakter plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>