Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

OGŁOSZENIE !
Drodzy Rodzice, w związku z podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie na rok 2020/2021, prosimy o przesłanie drogą mailową                                                            ( przedszkolesz@poczta.okay.pl) potwierdzenia woli przyjęcia swojego dziecka.

Treść : Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  do Przedszkola

            Publicznego w Szynwałdzie na rok 2020/2021. Imię i nazwisko rodzica.

Udzielamy telefonicznej informacji o zakwalifikowaniu dziecka,  ponadto listy dzieci są wywieszone.