Spotkanie z policjantem

18. 10 na zaproszenie przybył do naszego przedszkola przedstawiciel Posterunku Policji
w Skrzyszowie. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, niebezpieczna
i odpowiedzialna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie wywołało umundurowanie
i wyposażenie niezbędne w codziennej pracy. To ciekawe spotkanie przybliżyło
i usystematyzowało zasady bezpieczeństwa, ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy
oraz odpowiedniego zachowania się względem osób nieznanych.                                                                                      Gorąco dziękujemy za pouczające spotkanie.