Polskie symbole narodowe

5 listopada w grupie II odbyły się zajęcia pt. “Polskie symbole narodowe”. Dzieci układały z kartoników biało-czerwoną flagę. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej pt. “Orzeł biały”. Na zakończenie pani namalowała na buziach dzieci biało-czerwone flagi jako znak, że wszyscy jesteśmy Polakami.