Odwiedzamy cmentarz

W przeddzień Wszystkich Świętych wszystkie przedszkolaki udały się na parafialny cmentarz. Na miejscu dzieci zapaliły znicze i pomodliły się przy mogiłach  żołnierzy poległych w czasie II drugiej wojny światowej. To była wspaniała lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego.