Spotkanie z żołnierzem

28 maja 2015 roku gościem w naszym przedszkolu był tatuś Witolda Kwapniewskiego, który jest zawodowym żołnierzem VI Brygady Powietrzno- Desantowej. Żołnierz opowiadał dzieciom o swojej służbie, prezentował mundur oraz wyjaśniał znaczenie kolorystyki stroju. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią ojczyzny, ale pomagają też w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi jest hełm, maska przeciwgazowa i co żołnierz robi na poligonie. Ponadto oglądaliśmy sposoby składania spadochronów.

Być może spotkanie z naszym umundurowanym gościem przysporzy nie tylko miłośników naszemu lotnictwu, ale zapewni mu nowych i dobrych żołnierzy sił powietrznych.

Dziękujemy panu Grzegorzowi za przybycie do naszego przedszkola.