Święto Odzyskania Niepodległości 2014

Święto Niepodległości to okazja do rozwijania wśród przedszkolaków świadomości narodowej i kształtowania uczuć patriotycznych. Prowadzone w przedszkolu zajęcia miały na celu rozbudzanie dumy z bycia Polakami i rozwijanie szacunku do symboli narodowych. Dzieci słuchały utworów literackich, poznawały historię państwa polskiego. Wyrażając szacunek i wdzięczność do minionych pokoleń przedszkolaki oddały hołd poległym żołnierzom i zapaliły znicze przy Pomniku Pamięci Poległych. Dzieci miały możliwość obejrzenia dekoracji i wystroju świątecznego przygotowanego na uroczystość obchodów Święta Niepodległości. Wspólnie z najbliższymi uczestniczyły w gminnych uroczystościach, które odbywały się w tym roku w naszej miejscowości.