Zebranie

8 września odbyło się zebranie, na którym zapoznano Rodziców z organizacją pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Przedstawiono również zadania wychowawczo- dydaktyczne, ofertę zajęć dodatkowych oraz warunki ubezpieczenia dzieci. Po zebraniu ogólnym nastąpiło krótkie spotkanie z nauczycielkami w poszczególnych grupach, gdzie wyłoniono Radę Rodziców.