Praca zdalna wtorek, 08.12.2020

Temat: Pychotki dla leśnej drużyny. Cele: Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Kształtowanie umiejętności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy. 1.Kochane dzieci, dziś wtorek. W każdy wtorek bawimy się ruchowo. W związku z tym nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od ćwiczeń. Mogą nam potowarzyszyć nasi domownicy- będzie nam raźniej wspólnie wykonywać zadania przy dźwiękach muzyki. Zwróćcie uwagę na rytm, który jest coraz szybszy. 2. A teraz Czytaj dalej.