Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drogie Przedszkolaki!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz decyzją MEN grupy przedszkolne mogą liczyć do 25 dzieci.
W związku z nieustającym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem opracowano i wdrożono procedury przeciwepidemiczne, z którymi prosimy, aby się Państwo zapoznali, a równocześnie uwrażliwili dzieci na kilka zmian jakie będą występować w przedszkolu.

W załączniku do wiadomości przesyłamy wyżej przytoczone procedury oraz oświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić i przynieść do placówki w dniu, w którym dziecko po raz pierwszy będzie uczestniczyło w zajęciach. Puste arkusze oświadczenia będą dostępne również w szatni przedszkola.

W razie wątpliwości dotyczących organizacji i rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Od 1 września będzie również wprowadzony elektroniczny system ewidencji danych – rozdawane będą indywidualne karty dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie