Decyzja o możliwości otwarcia przedszkola

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego istnieje możliwość otwarcia przedszkola dla dzieci rodziców, którzy pobierają zasiłek opiekuńczy z powodu rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.
Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w tym kierunku, chcielibyśmy uzyskać informacje, ile dzieci będzie musiało skorzystać z takiej formy opieki

Prosimy o informację zwrotną do dnia 02.05.2020r. na e- maila nauczycielek, od których dostajecie Państwo propozycje do zdalnego nauczania dzieci w domu,
 lub pod numer telefonu  668 513 291 

Z opieki takiej mogą przede wszystkim skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.