Praca zdalna, czwartek 2.04 (grupa 2)

02.04.2020- Czwartek
Temat dnia: Maszyny rolnicze
Cel ogólny: Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci poprzez ćwiczenia ruchowe.

– Zabawa ruchowo- naśladowcza „Gospodarz”- rodzic czyta tekst i pokazuje dziecku
ruchy do wersów tekstu, dziecko naśladuje:
W gospodarstwie pracy wiele
W dzień powszedni i w niedzielę.
(dziecko łapie się za głowę)
Pan gospodarz już od rana,
Przerzuca duży stóg siana,
( wykonanie gestu przerzucania siana)
Karmi, kury, owce, krowy
( wyciąganie rąk przed siebie, raz jedną raz drugą)
W wiadrach dla nich nosi wodę.
( chodzenie po kole, naśladowanie noszenia ciężkich wiader)
Traktorem wyjeżdża w pole
(naśladowanie trzymania kierownicy i dźwięków traktora)
Słomę układa w stodole.
(wykonywanie gestów układania dużych kostek słomy)
A gdy już skończona praca,
(udawanie, ze ocieramy pot z czoła)
Zmęczony do domu wraca.
(marsz w miejscu, po czym siad)

– Ćwiczenie w parach z rodzicem „Taczki”- dziecko zajmuje pozycje w podporze
przodem, nogi w rozkroku. Rodzic chwyta dziecko za stopy, dziecko porusza się po
dywanie tylko na rękach.

– „Maszyny rolnicze” – zabawa ruchowa , dziecko trzyma w rękach przed sobą koło.
Porusza się po dywanie udając traktor jeżdżący po polu lub inne maszyny znajdujące
się w gospodarstwie.

– Dzieci 5 letnie- wykonanie KP:

– Dzieci 4l- kolorowanie traktora kredkami:

Zabawa dowolna : Budowanie z klocków traktora wg pomysłu dziecka- zabawa w rolnika