Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawerciu  przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice.
Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców”.
https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE [2]