Powitanie wiosny

21 marca wszystkie przedszkolaki wzięły udział w tradycyjnym Pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny. Po wykonaniu słomianej kukły Marzanny oraz kolorowych Gaików wszystkie dzieci wyruszyły barwnym korowodem na powitanie wiosny. Aby przyspieszyć nadejście wiosny, żegnano Marzannę okrzykami:

“Marzanno, marzanno, ty zimowa panno
z dymem cię puszczamy, bo wiosnę witamy.”

Na zakończenie pochodu powitano upragnioną nową porę roku kolorowymi Gaikami i radosnym śpiewem wiosennych piosenek. Z pewnością wiosna zagości u nas na dobre.