XII Misyjny Jarmark z Aniołami

Jak co roku w okresie przedświątecznym odbędzie się Misyjny Jarmark z Aniołami organizowany przez Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, do którego przyłączy się nasze przedszkole.  Do akcji można włączyć się poprzez wykonanie ozdób świątecznych, choinkowych oraz ciast, które będą sprzedawane 16 grudnia przy bazylice w Tuchowie. Dochód zostanie przeznaczony na przebudowę kaplicy i świetlicy dla młodzieży w ubogiej dzielnicy miasta Resistencia w Argentynie.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do tego szczytnego celu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

XIII Misyjny Jarmark z Aniołami