Zajęcie otwarte w grupie 4,5 latków pt. “Czary mary- co się dzieje?”

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Czary mary- co się dzieje?”. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami z życia codziennego, kształtowanie  umiejętności myślenia kreatywnego  oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów. W ramach projektu 8 listopada w grupie dzieci  4, 5- letnich odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców. Zajęcie miało charakter warsztatowy i było okazją do wspólnego przeprowadzania ciekawych eksperymentów z wykorzystaniem produktów na co dzień wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. W czasie zajęcia przeprowadzono  „Sąd na Coca- colą”, wykonano „ pieniste wulkany”, „Lampę lava oraz wykonano pianolinę i ciastolinę z produktów znajdujących się w każdej kuchni.