IV Olimpiada Malucha

30 maja miała miejsce VI Olimpiada Malucha- turniej sportowy na orliku. Wzięły w nim udział dzieci z naszego przedszkola- wspólnie z dziećmi z oddziałów „0” Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie.