XI Misyjny Jarmark z Aniołami

W odpowiedzi na zaproszenie Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji wzięliśmy udział w XI Misyjnym Jarmarku z Aniołami.  Dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców w zbiórce szyszek, orzechów i kasztanów mogliśmy przygotować stroiki bożonarodzeniowe, które przekazaliśmy na jarmark. Dochód ze sprzedaży ozdób wsparł budowę  kościoła w Mińsku na Białorusi. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę.