Cała Polska czyta dzieciom

Ważną rolę w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką. Rozumie to i docenia nasze przedszkole, które włączyło się do akcji “Cała Polska czyta dzieciom”.  W naszej placówce, oprócz nauczycielek, które codziennie czytają dzieciom, do akcji włącza się rodziców i zaproszonych gości. Nawyk czytania i miłość do książek musi powstać już w dzieciństwie. Codzienne głośne czytanie dzieciom warto kontynuować, nawet wówczas, gdy dzieci już same potrafią czytać.