Zajęcie otwarte “W jesiennym deszczu”

29  listopada w naszym przedszkolu odbyło się zajęcie otwarte pt. ”W  jesiennym  deszczu”, którego celem było zaprezentowanie umiejętności matematycznych. Poprzez tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia dzieci wykazały się umiejętnością skupienia uwagi na rzeczach i osobach. Manipulując figurami geometrycznymi i nazywając je, układały według wielkości od największej do najmniejszej  i na odwrót posługując się pojęciami wielkości. Słuchając nauczyciela rozumiały i wykonywały polecenia przeliczając w dowolnym zakresie i stosując liczebniki główne. Dzięki współpracy rodziców dzieci, nasze spotkanie uwieńczyła starannie wykonana praca plastyczna “Jesienne parasole”.