“Przemów ludzkim gestem”

Do 6 listopada trwał udział w XII Akcji Charytatywnej “Przemów ludzkim gestem” zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu “Empatia” z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych w Tarnowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.