Akcja charytatywna “Przemów ludzkim gestem”

30 października zakończyliśmy udział w XI Akcji Charytatywnej “Przemów ludzkim gestem” organizowanej przez Centrum Wolontariatu “Empatia” z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych w Tarnowie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.