Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Figle- Migle

Figle- Migle

KONTAKT

Przedszkole Publiczne
im. Ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego
w Szynwałdzie

Szynwałd 11A, 33-158 Szynwałd

14  674 24 02

przedszkolesz@poczta.okay.pl