RODO

Klauzula informacyjnaInspektor Ochrony Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szynwałd , 25-05-2018 r.
(miejscowość i data)

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 11A, reprezentowane przez Dyrektor Lucynę Szynal
  Tel.: 14 674-24-02, e-mail: przedszkolesz@okay.pl;
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie pełni Piotr Chrupek
  dane kontaktowe: 695-301-015, iod@ug.skrzyszow.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit a/b/c/d/e/f) RODO.;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ( poza obszar gospodarczy UE) ani do organizacji międzynarodowych;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu lub pracy w placówce z uwzględnieniem okresu wymaganego przez przepisy prawa archiwalnego, prawa pracy, prawa podatkowego;
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dyrektor Przedszkola
Lucyna Szynal

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie pełni: Piotr Chrupek

Dane kontaktowe IOD: tel. 695-301-015

Mail: iod@ug.skrzyszow.pl