Życzenia na Boże Narodzenie

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

J 1, 14

Bóg po to stał się człowiekiem, żeby okazać nam, jak wielką miłością nas darzy.
Niechaj ta prawda towarzyszy nam w czasie tych świąt pełnych radości i szczęścia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz personel przedszkola


Szynwałd, Boże Narodzenie, 2016