Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie ogłasza rekrutację dla dzieci

urodzonych w latach 2015 do 2017 na rok szkolny 2020/2021.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 17.02.2020 r. do 6.03.2020 r.  w kancelarii przedszkola
w  godz. 800 – 1500.

Wniosek można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Wniosek (format. docx)                                                                                                                   Wniosek(format.pdf)

 Zapraszamy

Podstawa prawna: Art.20 w, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)