Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie ogłasza rekrutację dla dzieci

urodzonych w latach 2012 do 2014 na rok szkolny 2017/2018.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 03.04.2017 r. do 14.04.2017 r.  w godz. 800 – 1500.

Wniosek można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Wniosek (format .docx)

Wniosek (format .pdf)

Zapraszamy

Podstawa prawna: Art.20 w, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)