Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie ogłasza rekrutację dla dzieci

urodzonych w latach 2013 do 2015 na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 14.02.2018 r. do 2.03.2018 r.  w godz. 800 – 1500.

Wniosek można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Wniosek (format .docx)

Wniosek (format .pdf)

Zapraszamy

Podstawa prawna: Art.20 w, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)