Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny pt. “Dzień buraka, kukurydzy i ziemniaka”. Każdy uczestnik konkursu przygotował wspólnie z rodzicami kukiełkę lub inne “dzieło” wykonane z kukurydzy, ziemniaka i buraka.  Prezentacja prac odbyła się 5 listopada w przedszkolu w Szynwałdzie. Na kryteria oceny miała wpływ pomysłowość, oryginalność oraz wykorzystane materiały. Komisja konkursowa w składzie: pani dyrektor oraz przedstawiciele rady rodziców dokonała oceny zaprezentowanych prac. 10 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w trakcie, którego wszystkie dzieci biorące udział otrzymały dyplomy i upominki.
Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom dziękujemy i gratulujemy.